Chomiczki - kompendium wiedzy!

Zgodnie z Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania i rozpowszechniania prac autorskich.
Za naruszenie praw autorskich kodeks przewiduje kary grzywny i/lub pozbawienia wolności do lat 2.